Görvälns slott är en gård belägen intill Mälaren i Järfälla kommun, med ett flertal byggnader uppförda under olika tidsepoker. Huvudbyggnaden, samt södra och norra flygeln, är byggda på 1600-talet, medan den tillhörande trädgårdsmästarbostaden är från sent 1800-tal.

Gården används idag till hotell- och restaurangverksamhet. 2016 genomfördes en omfattande ombyggnad och renovering av trädgårdsmästarbostaden med sju nya hotellrum. Därefter planeras en uppdatering av brandskyddet på den södra flygeln, samt inredning av vinden med två nya hotellrum.

Gården är ett byggnadsminne, med stora antikvariska intressen att tillgodose. Även gällande krav på bl.a. fukt, brand, akustik och energi har ställt stora krav på anpassning av bef. byggnadsdelar. På grund av sättningar i marken, har grunden behövt ny förstärkning.