1
1

Byggnadstekniska byrån har fått i uppdrag av AtriumLjungberg att projektera ett nytt verksamhetshus för Akzo Nobel, byggnaden kommer att innehålla både lab- och kontorsytor. Totalt ca 13300 kvm.