Nybyggnation för kommersiell verksamhet på ca 700 m². Byggnaden ska vara fristående ovanför en befintlig garagenedfart som ska kunna användas under byggtiden, vilket medför till att inga väggskivor eller strävor kan användas som stomstabilisering. Stomstabiliseringen består istället av momentstyva stålramar på stålrörspålar som monteras på nattetid. Dubbelkrökningen, ”twisten”, i fasad består av raka cirkulära konstruktionsrör där lager av plywoodskivor ger dubbelkrökningen. Projektet utförs som utförandeentreprenad.