Byggemenskapen Gården bygger i egen regi ett flerbostadshus för egen inflyttning hösten 2021. Huset som Gården bygger är utformat och anpassat till de människor som ska leva och bo där, flerfamiljshuset byggs i stadsdelen Rosendal i södra Uppsala.

BTB har på uppdrag av Omniplan tagit fram och levererat systemhandling för fyravåningshuset i trä samt grundläggning.