Ombyggnad av 10 våningars kontorshus till hotell. Byggnaden är centralt belägen i korsningen mellan Apelbergsgatan och Luntmakargatan på Norrmalm i Stockholm. Totalt 201 hotellrum med Restaurang och Lounge.

Totalentreprenör: Peab Sverige AB.

Byggnaden uppfördes mellan 1930-1960 i olika etapper samt en större ombyggnad genomfördes på 80-talet. Den äldre delen av byggnaden är en ren betongstomme och den nyare delen är en betong – stålstomme. Stora ingrepp genomfördes i byggnaden så som rivning av betongramp till parkeringsgarage och trapphus två våningar under mark. BTB ritade hur rivningen skulle utföras med provisorisk förstärkning samt permanenta förstärkningar. Stomme för nya byggnadsdelar bland annat nya hisschakt, trapphus och bjälklag.

Vårt uppdrag: System- och Bygghandlingar för totalentreprenad