Tillbyggnad/ombyggnad av läkemedelsfabrik på ca 700 m2 fördelat i fyra plan. Tillbyggnaden gjordes för att utöka produktionen. För att få största möjliga yta så var två primärpelare för det befintliga taket på 96×53 m2 tvungna att bytas ut. En pelare bar upp c:a 700 m2 av takytan.

Grundläggningen består av pålad platta och stommen av stål-profiler med combideck.

Vårt uppdrag: Förfrågningsunderlag/Bygghandlingar på grund, stomme samt stomkompletteringar.