Nybyggnad av förskola i två plan i Nacka Kommun med en stor lekyta utomhus. Förskolan ska klassas som passivhus och därmed uppfylla kravet på att minimera behovet av tillförd energi av uppvärmningen av byggnaden. Solfångare på tak för extra energi vid behov ska finnas.

Grundläggning platta på mark och bärande väggar på bottenplan av betong. Bjälklag av betong. Övreplan av bärande träregelväggar och taket är en kerto- och limträkonstruktion.

Vårt uppdrag: Vi har tagit fram förfrågningsunderlag på grundläggning och stomme för generalentreprenad.