Nybyggnad av Hotell vid Arlanda flygplats. Byggnaden är på ca 20 000 m2 och består av en högdel på 14 våningar och en lågdel på 11 våningar. Den nedersta våningen är under marknivå och inrymmer bl a garage och teknikrum. Entrévåningen i markplan inrymmer bl a lobby, matsal och konferensrum. På övriga ovanliggande våningar finns hotellrum.

BTB´s uppdrag är att projektera Bygghandlingar för stommen.