I samband med att Domstolsverket ser behovet av att utöka sina lokaler skall ett nytt hus i 14 våningar ovan mark byggas i anslutning till Attunda tingsrätt i Sollentuna. Huset som kallas Färgskrapan skall utöver domstolslokaler dessutom inrymma kommersiell verksamhet, däribland butiker, café och kontorslokaler.

BTB har i uppdrag att projektera förfrågningsunderlag för Färgskrapans betong- och stålstomme samt dess grundläggning. Projekteringen sker i 3D i Bentley AECOsim Building Designer.