Ombyggnation av den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Fabriken kommer, när allt är klart, att innehålla ca 240 lägenheter. Att bygga om äldre fabrikslokaler till bostäder kräver många utredningar om hur mycket den befintliga stommen klarar och var den behöver förstärkas. Ett speciellt projekt där många lösningar har fått justeras efter hand som bygget fortgår. Byggskede pågår.