På uppgift utav beställare/byggherre Ersta Diakoni arbetar BTB för närvarande med att ta fram systemhandlingar för Ersta Nya Sjukhus, där en ny vårdbyggnad samt eventuellt ett nytt garage ska byggas. Den nya vårdbyggnaden planeras öka sjukhusets vårdplatser med 50% och den första patienten är planerad att börja behandlas under början av 2021. Vårdbyggnaden som innefattar hospice, endoskopi, endokrin mm. ställer höga krav, bland annat vad det gäller vibrations- och strålningskrav.

Byggnaden utgörs av 9 våningar som grundläggs direkt på berg. Ytan uppgår till 22 000 kvm och stommen utgörs av VKR-pelare, HSQ-balkar och håldäcksbjälklag.

BTB har rollen som huvudkonstruktör medan Tengbom är arkitekter. Även bygghandlingar för grund och stomme ligger hos BTB.