1
1

 

Projektet genomfördes 2014-2016 och består av ett kontorshus med butikslokaler samt ett Parkeringshus med lokaler för lätt industriverksamhet i markplan. Tillsammans omfattar huset som är Johnson Johnsons huvudkontor och parkeringshuset 24 000 kvadratmeter. Det är det första man ser i den nya stadsdelen Ulriksdal. Det ligger alldeles invid pendeltågen och bildar en ljudbarriär för bostadskvarteren.

Huset konstruerades av prefabricerade betongelement med en hög estetisk nivå. Med husets tunga och robusta stomme uppfyller det säkerhetskraven för närliggande järnväg samt bullernivån för bostadskvarteren. Volym, stomme och fasadstruktur bildar en harmonisk helhet. Tillsammans utgör de två husen ett slags essä i betong.