Ett hus utöver det vanliga

BTB deltar som stomkonstruktörer i projekt Ciytgate i centrala Göteborg. Citygate är ett modernt höghus som byggs med stort fokus på hållbarhet. Byggnaden kommer bli Sveriges högsta kontorsbyggnad med sina 36 våningar och utöver att erbjuda arbetsplatser ska det också fungera som en mötesplats för människor i området. Byggnaden kommer certifieras både för LEED och WELL Building Standard med mål inom miljö, hälsa och välmående.
Byggnaden ligger centralt i Gårda precis vid Ullevi, direkt i anslutning till E6 och E20. Hit tar man sig enkelt med bil, cykel eller kollektivtrafik.

Höga byggnader kräver mer

Att optimera materialmängd är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. I projektet har stålmängderna kunnat minskas med 10 % genom att överhöja stålbalkarna istället för att dimensionera dem för nedböjning. Även optimering av håldäckbjälklaget har resulterat i en minskning av betongmängden med 20%.
Stora och höga hus är komplexa och kräver hög kompetens och bra samarbete mellan alla inblandade. Att arbeta lösningsorienterat och tillmötesgående när det uppstår problem har varit en självklarhet för att nå målen i projektet.