Folkhem bygger flervåningshus med trästomme i Hagastaden i Stockholm.
Byggnadsdelarna varierar i höjd mellan 7 och 13 våningar. Projektet innefattar kvarter Bologna och Humboldt som i sin helhet ligger ovan tunneltaken för E4/E20 och Värtabanan i Stockholms innerstad.

BTB har tagit fram programhandlingar för träbyggnaderna samt system- och bygghandlingar för grundläggningar på tunneltak, källar- och bottenplan i betong.