Nybyggnation av kontorshus för fackförbundet Byggnads. Byggnads hyr i sin tur ut lokaler i andrahand till andra fackförbund. Tomten är placerad i Kungsängen, på Stallängsvägen, intill Kungshörnet i Uppsala. Projektet omfattar nybyggnad om tre våningsplan. Grundplattan är av platsgjuten betong på pålar. Stommen består av bärande inner- och ytterväggar i trä med combideck bjälklag. Taket är även det en träkonstruktion. Vårat uppdrag var att ta fram systemhandlingar, bygghandlingar för utförandeentreprenad samt relationshandlingar. Då de bärande inner- och ytterväggarna är prefabricerade ingick det även i uppdraget att projektera blockritningar för hela stommen.