Nybyggnad av skola i Midsommarkransen på 6 våningar för årskurs 1 till 9. Befintlig brandstation byggs om till matsal och lokaler för förskoleklass. BTB har fått uppdrag av SISAB som huvudkonstruktör att utföra bygghandlingar. Stommen den nya byggnaden utgörs av håldäck på HSQ-balkar av stål på prefabricerade betongpelare och bärande prefabricerade betongytterväggar.