I kvarteret Brandstationen i Uppsala, har vi fått i uppdrag av Uppsalahem att verka som underkonsult och ansvara för samtliga byggnadskonstruktionshandlingar för ett 100-lägenheters bostadshus.

Uppdragsansvarig för detta projekt är Nils Widberg.