1
1

BAS Barkarby är beläget i Barkarby intill E18 och blir en viktig del av nya Barkarbystaden. Projektet omfattar nybyggnad på ca 30 000 m2. Byggnaden kommer innehålla lokaler för bl a utbildning, bibliotek, gym, kontor och restauranger.

BTB´s uppdrag är att projektera Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar för grund och stomkomplettering samt även Bygghandlingar för den prefabricerade stommen