Sundsvalls Bygg är byggherre för detta 4-vånings flerbostadshus i U-form med 54 lägenheter.

Uppdragsansvarig för detta projekt är Nils Widberg.