1
1

Änglandaskolan är en F-6 skola och idrottshall som planeras stå färdig vårterminen 2018. Skolan ligger i Bostadsområdet Sörbyängen-Södra Ladugårdsängen i Örebro. Skolan är tänkt att blir ett landmärke i området med en spektakulära fasad och stor lutning på taket. Huset är 4 våningar och ca 6370 kvadratmeter.

Vårt uppdrag är ge rådgivning under systemhandlingsprojekteringen och ta fram bygghandlingar på prefabstommen. BTB projekterar innerväggar i betong, pelare/balkstomme och håldäcksbjälklag. Fasaden som består av sandwichväggar som projekteras och tillverkas i Norge. Taket består av lättelement och bärs av fackverkskonstruktioner.