Skip to main content

Om Byggnadstekniska Byrån

BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn. Vi är idag drygt 180 medarbetare.

Vi har bred erfarenhet inom olika projektområden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik och byggadministration.

Vi värderar våra medarbetare och deras kompetens högt. Vi satsar fortlöpande på utveckling och kvalitet- att kontinuerligt hitta förbättringsområden samt ta del av de senaste programvarorna inom byggteknik och geoteknik. Vi vill att varje medarbetare ska känna delaktighet och vilja vara med och driva företaget framåt.

Visioner och mål

Utveckling genomsyrar BTB: s verksamhet. Vi satsar på det senaste inom teknik och utbildning och erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter där kompetens och goda kundrelationer står i centrum. Vår ambition är att efterleva kundernas behov, bygga förtroende och vara den främsta samarbetspartnern inom byggnadskonstruktion och geoteknik och byggadministration.

Våra engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs och det är deras professionalitet och kunnighet som gör att våra kunder återkommer.

 

Har du frågor?

 Kontakta oss