Om Byggnadstekniska byrån

BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn. Vi är idag drygt 130 medarbetare.

Ni finner oss i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Jönköping och Malmö. Vi sitter centralt belägna i ljusa moderna lokaler i Stockholm; endast ett stenkast från Slussens t-bana med vacker utsikt över staden alldeles intill Katarinahissen. Göteborgskontoret ligger alldeles i anslutning till Nordstan gallerian. I Jönköping ligger vårt kontor mitt i stadens östra centrum och lokalkontoret i Uppsala finns idag centralt beläget i nya fräscha lokaler nära resecentrum. Malmökontoret ligger i närheten av Malmö centralstation, på våning fyra i det nybyggda kontorshuset Aura.

Vi har bred erfarenhet inom olika projektområden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik.

Vi värderar våra medarbetare och deras kompetens högt. Vi satsar fortlöpande på utveckling och kvalitet- att kontinuerligt hitta förbättringsområden samt ta del av de senaste programvarorna inom byggteknik och geoteknik. Vi vill att varje medarbetare ska känna delaktighet och vilja vara med och driva företaget framåt.

Visioner och mål

Utveckling genomsyrar BTB: s verksamhet. Vi satsar på det senaste inom teknik och utbildning och erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter där kompetens och goda kundrelationer står i centrum. Vår ambition är att efterleva kundernas behov, bygga förtroende och vara den främsta samarbetspartnern inom byggnadskonstruktion och geoteknik.

Våra engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs och det är deras professionalitet och kunnighet som gör att våra kunder återkommer.

Kontaktpersoner

Stockholm: Erik Löb, tel: 010-161 10 17, mail: erik.lob@btb.se                         
Jönköping: Magnus Skoogh,  tel: 010-161 10 39, mail: magnus.skoogh@btb.se, Martin Reinholdsson, tel: 010-161 11 33, mail: martin.reinholdsson@btb.se
Uppsala: Ingemar Källebrink, tel: 010-161 10 25 , mail: ingemar.kallebrink@btb.se
Göteborg: Martin Reinholdsson, tel: 010-161 11 33, mail: martin.reinholdsson@btb.se 
Geoteknik: Anders Westin, tel: 010-161 10 91, mail: anders.westin@btb.se
 
Ekonomi 
Stockholm/Uppsala/Jönköping/Göteborg: Maria Swedenrose, tel: 010-161 10 41, mail: maria.swedenrose@btb.se