Skip to main content

Vad betyder hållbarhet för BTB

BTB tar ansvar inom hållbar utveckling genom att hjälpa våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål.

För oss innebär hållbarhet att vi gör smarta och hållbara val för människor och miljö.

Våra värderingar

Våra värderingar hjälper oss att uppnå våra mål.

Vi är öppna – Varje månad får alla medarbetare information från ledningen, där alla får ta del av resultat, förändringar och nyheter.

Vi litar på varandra – Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Våra praktikanter får delta i projekt och juniora medarbetare får delta tidigt på kundmöten.

Vi arbetar som ett team – Varje anställd är en viktig del av teamet och bidrar med unika insatser. Vi hjälps åt att lösa problem och drar nytta av vår breda kompetens tillsammans.

Vi känner våra kunder – Många av våra kunder är återkommande och uppskattar tryggheten i att vi kan lösa komplexa problem samtidigt som vi värnar om säkerhet och hög kvalitet.

Vi är modiga – Vi har satt upp det modiga målet att vara den mest ansvarsfulla partnern i vår affärssektor. Detta kommer att kräva att vi ständigt utvecklar vår verksamhet och våra arbetssätt.

Våra hållbarhetsmål

BTBs hållbarhetsmål återfinns inom alla perspektiv av hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk.

Målen är också utformade för att bidra till att uppnå FN’s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi har definierat några av de viktigaste målen sett ur vår möjlighet och förmåga att påverka:

3 BTB hjälper till att skapa en livsmiljö som stödjer människors hälsa och välbefinnande. Till exempel har vi specialistkompetens och stor erfarenhet inom byggnation av sjukhus, labbverksamheter och Life science. Nya byggnader och ny teknik stödjer utvecklingen inom hälsa och ett ökat välmående.

 

8 Våra medarbetares välbefinnande och trivsel är hörnstenen för allt vi gör. Vi tar hand om deras välbefinnande på jobbet på många sätt, till exempel genom förmåner via vår medarbetarportal och genom att erbjuda extra sjukvårdsförsäkring.
 

 

11 Vi hjälper till att ta vara på äldre byggnader på ett hållbart sätt samtidigt som de anpassas till moderna behov. Till exempel genom att bygga om till ljusare och flexiblare lokaler med öppen planlösning eller genom att göra om vindsutrymmen till bostäder.
 

 

12 Vi ökar vår medvetenhet kring hur produktval och materialåtgång påverkar ett effektivt nyttjande av naturresurserna så att våra kunder kan uppnå sina miljömål.

 

 

Vi tar ansvar

Vi utbildar oss för att ständigt öka vår kunskap inom miljö och hållbarhet.

Vi deltar i många projekt med höga miljömål.

Vi erbjuder miljövänliga lösningar när det är möjligt.

Vi deltar gärna i innovativa projekt som hjälper till att utveckla branschen inom hållbara byggnader.

Vi är stolta över vårt brinnande intresse och engagemang och vill bidra med hållbara byggnader till framtidens samhällen.