Aktuellt på BTB

Byggnadstekniska Byråns senaste uppdateringar

BTB Stockholm

Jonas Larsson utses till chef för Sitowises svenska verksamhet!

Av | Blogg |

Jonas Larsson har utsetts till chef för Sitowises svenska verksamhet och medlem i koncernledningsgruppen. Jonas kommer att ansvara för Sitowises affärsverksamhet i Sverige och dess utveckling.

Jonas Larsson har på AFRY idag rollen som vice president och är sedan 2019 chef för affärs-området Connected Products. Han har under 24 år arbetat i AFRY Group i flera ledande roller och har en bred och djup erfarenhet från att driva och utveckla en projektbaserad verksamhet.

Jonas karriär på AFRY inkluderar åtskilliga ansvarsfulla roller så som EVP och chef för M&A och affärsutveckling, VP för Industridivisionen samt VP och chef för Affärsområdet Product Engineering. Jonas Larsson har en Teknologie Magisterexamen i Hållbar produktutveckling från Uppsala universitet (1997).

-Jonas har mycket stor erfarenhet av att leda en projektorienterad organisation, inklusive verksamhetsledning, strategi och affärsutveckling, samt M&A och integrationsprocesser. Vi är övertygade om att Jonas har både de professionella och personliga egenskaper som krävs för att leda och utveckla vår verksamhet i Sverige. Vi är mycket glada över att han förstärker vårt team, säger Sitowises VD Pekka Eloholma.

Jonas Larsson kommer att tillträda sin nya roll senast i januari 2022.

– Jag ser Sitowise som en stark utmanare i Sverige. Det behövs framåtlutande företag som för-står att digitalisering och hållbarhet går hand i hand. Det finns en stor potential och många möjligheter inom den tekniska sektorn. Jag är övertygad om styrkan i Sitowises vision att vara den bästa partnern för att utveckla en god och hållbar livsmiljö för människor, säger Jonas Larsson.

Sitowise har vuxit snabbt i Sverige och funkar i tio städer genom sina dotterbolag Byggnadstekniska Byrån AB (BTB), Technology for Infrastructure Projects AB (TFIP), VVS-Kompetens AB och Infracontrol AB.

För mer information, vänligen kontakta:
CEO Pekka Eloholma
pekka.eloholma@sitowise.com
+358 50 555 5590

Sitowise är en nordisk specialist i byggd miljö och digitala lösningar. Vi planerar smarta städer och levnadsutrymmen där vardagen har ordnats på en hållbar grund. Vi verkar inom tre affärsområden: fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Varje dag förenar över 1 900 experter i olika branscher sina krafter, för att trafiken, infrastrukturen och byggnader ska erbjuda de bästa förutsättningarna för en trygg och bekymmersfri vardag. Vi vill höja ribban för intelligens och ansvar, och därför är vår vision att vara den mest ansvarsfulla partnern i utvecklingen av en välmående miljö. Sitowises aktier är noterade på Helsingforsbörsen under handelssymbolen SITOWS. Under de senaste åren har Sitowise vuxit snabbt och lönsamt, och koncernens omsättning är cirka 160 miljoner euro. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland och Pekka Eloholma är koncernens verkställande direktör.

Sitowise ökar sina marknadsandelar på den svenska marknaden.

Av | Blogg |

Sitowise har stärkt sin position ytterligare på den svenska marknaden. Från och med 1 februari 2021 ingår V-kompetens, en konsultverksamhet inom VVS, VA och kyla, i Sitowise-koncernen. V-kompetens kommer bli en del av TFIPs varumärke och vi välkomnar V-kompetens medarbetare till koncernen.
Det är en viktig strategisk affär och en del av Sitowise handlingsplan som möjliggör ytterligare utveckling och högre marknadsnärvaro för alla inblandade bolag.
V-kompetens blir en viktig del av TFIPs varumärke.

V-kompetens är specialiserade inom kulturbyggnader, läkemedelsindustri, laboratorier, kontor, skolor och sjukvårdsfastigheter. Förvärvet gör att Sitowise kommer tillhandahålla mer mångsidiga tjänster på den svenska marknaden. I och med affären räknar vi med ökad tillväxt och en vidare utveckling av våra affärsområden.
”V-kompetens har en imponerande meritlista och är ett företag med expertkompetens inom fastighet. På Sitowise är vi modiga nog att kalla oss The Smart City Company, och för oss innebär det att kombinera hållbarhet med databaserade digitala lösningar. För att kunna skapa mer ansvarsfulla städer behöver vi smartare och mer hållbar infrastruktur”, förklarar Sitowise VD Pekka Eloholma.

TFIPs VD Tomas van Zalingen fortsätter:
”TFIP har ett tydligt mål att expandera ytterligare och med V-kompetens specialkompetens som en del av vårt erbjudande kommer vi kunna stärka vår position och våra affärsområden i Sverige. Bolagen delar samma syn på hur affärer skall bedrivas och att bolagen går samman under TFIPs varumärke är väldigt positivt för alla kunder, samarbetspartners och medarbetare,” säger Tomas van Zalingen.

V-kompetens VD Håkan Klaesson ser mycket positivt på affären:
”Att bli en del av Sitowise- koncernen och TFIPs varumärke kommer gynna våra kunder och samarbetspartners, det gör att vi kan utveckla vår expertis och specialistkunskap ytterligare. Sitowise är en utmärkt ny ägare och en stark partner för en fortsatt tillväxt och en vidare utveckling av våra affärsområden.” säger Håkan Klaesson.

Digital utveckling och smarta städer
Sitowise är en expert i nordisk byggd miljö som verkar inom tre affärsområden: fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Vi vill höja ribban för intelligens och ansvar, och därför är vår vision att vara den mest ansvarsfulla partnern i utvecklingen av en välmående miljö. Med V-kompetens kompetens inom fastighet och läkemedelsindustrin kommer vi ta ett helhetsgrepp och fortsätta vår digitaliseringsresa.

Sitowise, TFIP och V-kompetens
Sitowise förvärvar hela aktiekapitalet i V-kompetens. Under 2019 förvärvade bolaget Svenska BTB, som är specialister inom byggnadskonstruktion och geoteknik. Med TFIP, BTB och V-kompetens i koncernen förstärker Sitowise sin position på den svenska marknaden. Bolaget har förutom Sverige, verksamhet i Finland, Estland och Lettland.

För mer information
Tomas van Zalingen, CEO, TFIP
Tel: +46 735394942, tomas.van.zalingen@tfip.se

TFIP ansluter sig till finska Sitowise-koncernen

Av | Blogg |

Så här skriver TFIP och Sitowise själva om affären.

TFIP ingår från och med 1 december som helägt dotterbolag i Sitowise-koncernen. TFIP kommer fortsätta verka som ett självständigt operativt bolag med bibehållet namn inom Sitowise-gruppen.

Det är ett historiskt ögonblick för oss på TFIP och en viktig strategisk affär som möjliggör ytterligare utveckling och högre marknadsnärvaro. Sitowise är en utmärkt ny ägare och en stark partner för en fortsatt tillväxt och en vidare utveckling av våra affärsområden.

TFIPs VD Tomas van Zalingen samt företagets nyckelpersoner och nuvarande anställda fortsätter i sina nuvarande positioner. Förvärvet kommer inte att påverka bolagets operativa verksamhet, kunder, samarbetspartners eller medarbetare.

TFIP har ett tydligt mål att expandera ytterligare och med Sitowise kommer vi kunna stärka vår position i Norge och stärka våra affärsområden i Sverige. Bolagen delar samma syn på hur affärer skall bedrivas och att bolaget nu får en stark ägare som Sitowise är väldigt positivt för TFIPs alla kunder, samarbetspartners och medarbetare, säger Tomas van Zalingen.

TFIP har Sveriges främsta kompetens inom underjordiska anläggningar och vi erbjuder helhetslösningar som är eftersökta i branschen. Med Sitowise kommer vi utöka vår kunskap och erfarenhet och tillhandahålla mer mångsidiga tjänster till våra kunder.

TFIP har en imponerande meritlista och är ett innovativt företag. På Sitowise är vi modiga nog att kalla oss The Smart City Company, och för oss innebär det att kombinera hållbarhet med databaserade digitala lösningar. För att kunna skapa mer ansvarsfulla städer behöver vi smartare och mer hållbar infrastruktur”, förklarar Sitowise VD Pekka Eloholma

I samarbete med Sitowise kommer TFIP att kunna satsa ännu mer på den uppkopplade staden och utöka våra tjänster inom digitalisering.

Vår bransch genomgår en digital transformation just nu, och gemensamt med Sitowise kommer vi satsa ännu mer på digitaliseringsprocessen och skapa innovativa lösningar för en modern och säker infrastruktur, avslutar Tomas van Zalingen

Sitowise förvärvar hela aktiekapitalet i TFIP. Efter förvärvet ökar Sitowise Groups intäkter i Sverige från 20 miljoner euro till cirka 30 miljoner euro. TFIP har en omsättning på 8 miljoner euro årligen. Tidigare under 2019 förvärvade bolaget Svenska BTB, som är specialister inom byggnadskonstruktion och geoteknik. Med TFIP och BTB i koncernen säkrar Sitowise sin position på den svenska marknaden. Bolaget har förutom Sverige, verksamhet i Finland, Estland och Lettland.

För mer information

Pekka Eloholma, CEO, Sitowise
+358 50 555 5590, pekka.eloholma@sitowise.com

Tomas van Zalingen, CEO, TFIP
Phone: +46 735394942, tomas.van.zalingen@tfip.se

Sitowise is a Nordic expert in the built environment with a strong focus on digitality. We design smart cities and living spaces where everyday life is paced on a sustainable basis. We operate in three business areas: building design, infrastructure design and digital solutions. Every day, almost 2,000 of our experts in various fields join forces to make traffic, infrastructure and buildings for people. Company wants to raise the bar for intelligence and responsibility, and it has set a vision to be the most responsible partner in developing a prosperous environment. Sitowise has grown rapidly and profitably in recent years and has currently a EUR 160 million revenue. Group CEO is Pekka Eloholma and the headquaters is located in Espoo, Finland.

TFIP is a technical installation consultant offering comprehensive solutions within infrastructure, community building and industry. We create innovate solutions for a modern and safe infrastructure. We are the sum of our passion, skill and vision. Together we create the community of the future. TFIP has a Group CEO is Tomas van Zalingen and the headquater is located in Gotheburg, Sweden

Angående coronaviruset

Av | Blogg |

Den exceptionella situationen som coronaviruspandemin försatt oss i, har inneburit att vi som företag har fått anpassa våra arbetssätt. Vi på BTB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer noga och vi har gjort åtgärder för att minimera smittorisken och för egen del minska effekterna såväl när det gäller våra kunder, samarbetspartners och hela samhället.

Trots exceptionella förhållanden har vi bibehållit vår funktionsförmåga. Vi arbetar aktivt för att göra det möjligt för våra anställda att ändå fortsätta arbeta, bland annat genom att arrangera distansmöten och arbetsredskap för distansarbete. Vi ber även våra kunder och samarbetspartners att i så hög grad som möjligt använda distansanslutningar så att vi tillsammans kan minska risken för smitta.

Våra kontaktpersoner diskuterar gärna med er i god tid för att hitta sådana lösningar som vi tillsammans kan ta till, för att minimera eventuella negativa effekter.

Låt oss ta hand om oss själva och varandra.

Vänligen

Alla på BTB

Erik Löb
VD

 

BTB öppnar nytt kontor i Malmö

Av | Blogg |

De första dagarna av det nya årtiondet öppnade BTB kontor i Malmö. Kontoret ligger på våning fyra i Aura som är ett åtta våningars kontorshus, och är beläget i det som Skanska kallar för Citadellstaden.

Det är ett kommunikationsnära läge invid Malmö centralstation, Malmö Saluhall, Malmö Live och STUDIO.

Satsningen är en naturlig del i vår ambition att växa oss starkare i landets sydligare delar. Med en lokal förankring får vi bättre möjlighet att möta våra kunders behov.

Vi välkomnar vår nya arbetsstyrka i region Skåne.

Intresserad av våra tjänster? Vi svarar gärna på Era frågor. Kontakta Oss