Skip to main content
Blogg

Sitowise ökar sina marknadsandelar på den svenska marknaden.

Av 10 februari, 2021

Sitowise har stärkt sin position ytterligare på den svenska marknaden. Från och med 1 februari 2021 ingår V-kompetens, en konsultverksamhet inom VVS, VA och kyla, i Sitowise-koncernen. V-kompetens kommer bli en del av TFIPs varumärke och vi välkomnar V-kompetens medarbetare till koncernen.
Det är en viktig strategisk affär och en del av Sitowise handlingsplan som möjliggör ytterligare utveckling och högre marknadsnärvaro för alla inblandade bolag.
V-kompetens blir en viktig del av TFIPs varumärke.

V-kompetens är specialiserade inom kulturbyggnader, läkemedelsindustri, laboratorier, kontor, skolor och sjukvårdsfastigheter. Förvärvet gör att Sitowise kommer tillhandahålla mer mångsidiga tjänster på den svenska marknaden. I och med affären räknar vi med ökad tillväxt och en vidare utveckling av våra affärsområden.
”V-kompetens har en imponerande meritlista och är ett företag med expertkompetens inom fastighet. På Sitowise är vi modiga nog att kalla oss The Smart City Company, och för oss innebär det att kombinera hållbarhet med databaserade digitala lösningar. För att kunna skapa mer ansvarsfulla städer behöver vi smartare och mer hållbar infrastruktur”, förklarar Sitowise VD Pekka Eloholma.

TFIPs VD Tomas van Zalingen fortsätter:
”TFIP har ett tydligt mål att expandera ytterligare och med V-kompetens specialkompetens som en del av vårt erbjudande kommer vi kunna stärka vår position och våra affärsområden i Sverige. Bolagen delar samma syn på hur affärer skall bedrivas och att bolagen går samman under TFIPs varumärke är väldigt positivt för alla kunder, samarbetspartners och medarbetare,” säger Tomas van Zalingen.

V-kompetens VD Håkan Klaesson ser mycket positivt på affären:
”Att bli en del av Sitowise- koncernen och TFIPs varumärke kommer gynna våra kunder och samarbetspartners, det gör att vi kan utveckla vår expertis och specialistkunskap ytterligare. Sitowise är en utmärkt ny ägare och en stark partner för en fortsatt tillväxt och en vidare utveckling av våra affärsområden.” säger Håkan Klaesson.

Digital utveckling och smarta städer
Sitowise är en expert i nordisk byggd miljö som verkar inom tre affärsområden: fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar. Vi vill höja ribban för intelligens och ansvar, och därför är vår vision att vara den mest ansvarsfulla partnern i utvecklingen av en välmående miljö. Med V-kompetens kompetens inom fastighet och läkemedelsindustrin kommer vi ta ett helhetsgrepp och fortsätta vår digitaliseringsresa.

Sitowise, TFIP och V-kompetens
Sitowise förvärvar hela aktiekapitalet i V-kompetens. Under 2019 förvärvade bolaget Svenska BTB, som är specialister inom byggnadskonstruktion och geoteknik. Med TFIP, BTB och V-kompetens i koncernen förstärker Sitowise sin position på den svenska marknaden. Bolaget har förutom Sverige, verksamhet i Finland, Estland och Lettland.

För mer information
Tomas van Zalingen, CEO, TFIP
Tel: +46 735394942, tomas.van.zalingen@tfip.se