Skip to main content
Blogg

Angående coronaviruset

Av 23 mars, 2020

Den exceptionella situationen som coronaviruspandemin försatt oss i, har inneburit att vi som företag har fått anpassa våra arbetssätt. Vi på BTB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer noga och vi har gjort åtgärder för att minimera smittorisken och för egen del minska effekterna såväl när det gäller våra kunder, samarbetspartners och hela samhället.

Trots exceptionella förhållanden har vi bibehållit vår funktionsförmåga. Vi arbetar aktivt för att göra det möjligt för våra anställda att ändå fortsätta arbeta, bland annat genom att arrangera distansmöten och arbetsredskap för distansarbete. Vi ber även våra kunder och samarbetspartners att i så hög grad som möjligt använda distansanslutningar så att vi tillsammans kan minska risken för smitta.

Våra kontaktpersoner diskuterar gärna med er i god tid för att hitta sådana lösningar som vi tillsammans kan ta till, för att minimera eventuella negativa effekter.

Låt oss ta hand om oss själva och varandra.

Vänligen

Alla på BTB

Erik Löb
VD