Skip to main content
Blogg

Byggnadstekniska Byrån Sverige AB ansluter sig till finska Sitowise-koncernen

Av 27 maj, 2019

BTB ingår nu som helägt dotterbolag i Sitowise och kommer att verka som ett självständigt operativt bolag med bibehållet namn inom Sitowise-koncernen.
Det är ett historiskt ögonblick för BTB och en viktig strategisk affär som möjliggör ytterligare utveckling och högre marknadsnärvaro.

BTB:s verkställande direktör Erik Löb samt företagets nyckelpersoner och nuvarande anställda fortsätter i sina nuvarande positioner. Förvärvet kommer inte att påverka bolagets operativa verksamhet, kunder eller medarbetare.

”Sitowise är en utmärkt ny ägare och en stark partner för en fortsatt tillväxt och en vidare utveckling av serviceutbudet. Vi har en gemensam syn på framtida tillväxt och på betydelsen av lokal närvaro, en hög kompetensnivå och hög kvalitet i vår verksamhet.”

Sitowise är ett konsultföretag som efter förvärvet har närmare 1700 medarbetare. Koncernen erbjuder sina kunder ett heltäckande tjänsteutbud inom planerings, expert- och digitaltjänster för urbana miljöer och är en av dom ledande planerings- och konsultbyråerna inom byggbranschen i Finland. Bolaget har också verksamhet i Norge, Baltikum och Polen.